اگر نگاهی به پشت مودم بیندازید، دکمه ای به نام reset وجود دارد که برای ریست...