لباس مجلسی سرهمی و بلند برای کسانی که لباس باز یا کوتاه دوست ندارند،میتواند بهترین گزینه...